ČEBELARSKO DRUŠTVO NAKLO

Predsednik Janez Markič
040 257 446
Cegelnica 30, 4202 Naklo