OBVESTILO O PRESKRBI S PITNO VODO - 21.12.2017

26