OBVESTILO O PRESKRBI S PITNO VODO - 10.11.2017

14