Preskrba s pitno vodo 22.10.2014 med 8. in 14. uro

26