V Zgornjih Dupljah ne bo preskrbe s pitno vodo

22