Plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

11