Plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

30