Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta - sprememba namenske rabe prostora

Oddaja vloge
Taksa:
  • Word ali pdf vloga: 50,00 EUR
  • E-vloga (z dig. potrdilom) : 45,50 EUR
  • Spletna vloga (brez dig. potrdila): 50,00 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji vloge na sedežu občine z gotovino.
  • Ob oddaji vloge s plačilnimi karticami, preko spletne banke NLB klik, preko spletne banke Bank@net, z moneto, preko Hal mBills, s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične vloge na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0128 2482 0326 866
Referenca: SI11 75817-7047070
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA