Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA