Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za parceli 666/3 in 666/2, obe k.o. Strahinj

1. 3. 2023 Marta G. (OE OBČINSKA UPRAVA) 124
01.03.2023
Prodaja nepremičnin
21.03.2023 do 00:00
478-0025/2023
01.03.2023
Marta Gerkman
04 2771113